Reviews and interviews

- Reseña de Basilisa a princesa sapiño, por Montse Penas, no programa de libros "Chamando á terra” na Radio Galega, 9/12/2017. Ir

- Entrevista de Laura Ramos: Marilar Aleixandre, primeira Raíña Lupa. Sermos Galiza, 274, 45; 30/11/2017 (semanario).

- Entrevista de Héctor J. Porto: Gustaríame espertar o interese da xente nova cara á lectura dos clásicos. La Voz de Galicia, 23/11/2017.Ir

– Reseña de Berta Dávila sobre Alí Babá, Morxiana e os corenta usureiros, en Praza Pública, 9/10/2017.Ir

– Así escribe Marilar Aleixandre. Entrevista en La Página Escrita, 19. Abril 2017.Ir

- Marante Arias, A. (2017). O caderno da naturalista (Desescribindo, Marilar Aleixandre).lg3 literatura,Consello da Cultura Galega,24/4/2017.Ir

- Eyré, X. M. (2017). A poesía de Desescribindo (Marilar Aleixandre, Apiario). Ferradura en tránsito, 18 xaneiro 2017.Ir

- Entrevista de Noelia Gómez en Sermos Galiza, 14 xaneiro 2017.Ir

- Nicolás, R. (2017). Marilar empuña o lapis e entra na RAG. La Voz de Galicia, 13/01/2017.Ir

- Chus Nogueira (2017). Reseña de Desescribindo - Diario Cultural Radio Galega, 11/01/2017Ir

- Entrevista de Pilar García ZigZag Televisión de Galicia, 9/01/2017Ir

- Entrevista de Montse Dopico en Praza Pública, 20/04/2016Ir

- Reimóndez, M. (2010) O coitelo en novembro. Festa da Palabra, 26, 136–137.

- Eyré, X. M. (2011). O coitelo en novembro. A Nosa TerraIr

- López López, Lorena (2010). O vello oficio de contar historias O coitelo en novembro de Marilar Aleixandre. Grial. Revista galega de Cultura, nº 187

- López Silva, J. A. (2002). Dialéctica e confrontación intertextual en A Constelación da xuvenca. Dorna, 28.

- Seara, Teresa (2012 [2001]). “Marilar aleixandre. Catálogo de venenos”. Anuario de Estudios Literarios Galegos: 1999, 253-256. Reedición en poesiagalega.org. Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura.Ir